Lespakket voor basisscholen:

Voor scholen

Sam’s wereld van Textiel

Jong geleerd… bewustwording bij kinderen
Duurzaamheid, recycling, klimaatverandering; het zijn onderwerpen waar we steeds vaker over horen en die ons dagelijks leven steeds meer beïnvloeden.
We kunnen er zo langzamerhand niet meer omheen om hier niets mee te doen.
Stichting Sam’s Kledingactie vindt het daarom belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bewust worden gemaakt van wat er leeft in de maatschappij om hen heen. Dat ze oog hebben voor hun omgeving: voor het klimaat, het milieu maar zeker ook voor hun medemens.

Lespakket voor midden- en bovenbouw
Speciaal voor basisscholen bieden wij daarom het lespakket Sam’s Wereld van Textiel aan.
Dit pakket is ontwikkeld in samenwerking met Podium (bureau voor communicatie en educatie) en is in 2015 onderscheiden met een Comenius EduMedia Award, welke jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest innovatieve educatieve producten uit Europa.
Het lespakket bestaat uit de educatieve en interactieve prezi-presentatie voor de middenbouw en bovenbouw (groep 5/6 en 7/8). In deze digitale module leren kinderen op een leuke manier over de verschillende aspecten van textiel, over hergebruik & recycling en over ontwikkelingshulp.

Actieve inzet
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich actief inzetten voor maatschappelijke projecten, maar ook dat ze weten waaróm ze dat doen.
Veel scholen zamelen kleding in, maar meestal zijn de kinderen zich er niet bewust van waarom dit wordt gedaan.
Sam’s Wereld van Textiel biedt leerlingen de mogelijkheid zich te oriënteren op de wereld om hen heen aan de hand van actuele thema’s als hergebruik, mode en ontwikkelingshulp.
Op een leuke en speelse manier worden het nut en de noodzaak van een kledingactie uitgelegd waardoor dit meer gaat leven bij kinderen.

Feestelijke afsluiting
Het project kan worden afgesloten met een feestelijke actiedag, waarbij er diverse activiteiten en workshops rondom het thema ‘textiel’ zullen zijn en er uiteraard de hele dag kleding kan worden ingeleverd. Stichting Sam’s Kledingactie ondersteunt graag bij de organisatie van deze dag.

Donatie
De enige vergoeding die wij vragen voor het lespakket Sam’s Wereld van Textiel is een vrije donatie aan Stichting Sam’s Kledingactie, in geld of goed: u kunt een geldbedrag overmaken of een kledinginzamelactie houden en deze kleding aan Sam’s doneren.

! Interessant ! --> Lespakket in combinatie met inzamelfaciliteit Geld voor de School !


Bent u geïnteresseerd in het lespakket Sam’s Wereld van Textiel?
Neem dan voor meer informatie contact op met Monique Arends via info@samskledingactie.nl of 088-2080100.