Partners

Cordaid Mensen in Nood is een fonds van Cordaid, één van de grootste ontwikkelingsorganisaties van Nederland. Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden. Waar samenlevingen gebukt gaan onder geweld en ongelijkheid, bouwt Mensen in Nood aan bloeiende gemeenschappen. Hierbij wordt samengewerkt met een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties én de lokale bevolking. Sam’s Kledingactie beheerst de charitatieve kant van de organisatie.

Daarnaast werken we nauw samen met onze partner WE Fashion.

WE Fashion
WE Fashion

STICHTING WE GET TOGETHER
 
               
WE FASHION
Sam's Kledingactie ontvangt al sinds 2007 partijen kleding van WE Fashion. WE Fashion zamelt teruggebrachte kleding en oude voorraad in van alle WE Fashion winkels. Zo krijgt de kleding, die nog draagbaar is, een tweede leven in een ontwikkelingsland. Naast het steunen van goede doelen is dit ook goed voor het milieu, want de kleding hoeft niet vernietigd te worden.
 
WE Fashion steunt met de opbrengst van de kleding goede doelen, zoals huisvesting, zorg, voedsel en scholing voor 94 kansarme meisjes in een Rainbow Home India via de Partnership Foundation.

De Partnership Foundation helpt straatkinderen op te groeien tot verantwoordelijke burgers die hun steentje kunnen en willen bijdragen aan de samenleving. De kans bieden op een zelfstandig en bevredigend leven, onafhankelijk van liefdadigheid, is het einddoel. Dit doet de Partnership Foundation door het opzetten van Rainbow Homes, waar straatkinderen worden begeleid naar volwassenheid.

WE Fashion heeft in 2016 de stichting WE Get Together opgericht. Deze stichting met ANBI status richt zich vooral op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen medewerkers, klanten en producenten van WE Fashion. De focus ligt daarbij met name op zowel sociaal als milieu georiënteerde projecten. Thema’s die door de stichting worden ondersteund zijn onder andere welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp.

In 2016 heeft WE Fashion gedoneerd aan de Partnership Foundation, Dance4Life en Serious Request. In 2017 zijn er donaties gedaan aan Giro 555 en aan de Stichting Jarige Job. Daarnaast heeft WE Fashion 4 doelen/projecten gekozen waarbij de medewerkers mee mogen bepalen welke doelen ondersteund gaan worden. Hiervoor is in 2017 een fonds van € 50.000 beschikbaar gesteld.


 

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar