Nieuws

Terug naar Nieuws

Inleverdata Najaarsactie 2020

Inleverdata Najaarsactie 2020

In het voorjaar hebben wij een groot deel van onze inzamelactie moeten annuleren door de uitbraak van het coronavirus.

Nu de verspreiding van het virus enigszins onder controle lijkt en de overheid de maatregelen steeds meer versoepeld, willen wij toch graag weer een inzameling in het najaar organiseren. Temeer omdat de situatie in Ethiopië (ons actiedoel) door het COVID-19 virus steeds nijpender wordt, willen we juist een stap extra doen om de mensen daar te helpen.

Goede hygiëne speelde altijd al een grote rol in de noodhulp- en gezondheidszorgprojecten van Cordaid, die Sam’s Kledingactie met de opbrengst van haar acties financieel steunt. Cordaid zorgt voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en ze geven voorlichting aan jong en oud. Deze gebruikelijke activiteiten zullen alleen maar een nog grotere rol gaan spelen de komende tijd.

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen. Een crisis als deze laat zien hoe belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn.

Wij denken dat een inzameling, met in achtneming van alle door de overheid op dit moment geldende maatregelen (1,5 m afstand houden, handen desinfecteren), op een veilige manier mogelijk is.

We hebben daarom onze actiezaterdagen gepland op de volgende data:

  • 12 september 2020
  • 19 september 2020
  • 26 september 2020
  • 03 oktober 2020
  • 10 oktober 2020
  • 17 oktober 2020
  • 24 oktober 2020
  • 07 november 2020

Houd voor meer informatie over onze acties t.z.t. onze website, onze Facebookpagina en de lokale media in de gaten.