Nieuws

Terug naar Nieuws

Kledinginzameling in de knel door dumpen chemisch en huishoudelijk afval

Foto: ANP

(Foto: ANP)

Zo kopte het NOS-Journaal van 15 juli jongstleden het nieuws inzake de problematiek van afval in containers voor de inzameling van gebruikte kleding.

Zoals u wellicht niet is ontgaan zijn er de nodige berichten in de media verschenen. Dit probleem speelt in feite al jaren, maar heeft ondertussen een zodanige omvang gekregen dat de grote landelijk inzamelaars zoals het Leger des Heils en Sympany de noodklok hebben geluid. Ook Sam’s Kledingactie deelt de algemene conclusie van haar collega’s dat er nodig iets moet worden gedaan aan het weren van (o.a. chemisch) afval in kledingcontainers. Als bestuur van Sam’s hebben wij dit al geruime tijd geleden aangekaart bij betrokken instanties en de politiek, doch veelal geen gehoor gekregen daar we onvoldoende bijval kregen van onze grotere collega’s.

Sam’s heeft derhalve reeds enkele jaren terug gedwongen moeten besluiten haar acquisitie-inspanningen naar gemeentelijke inzamelcontracten op een laag pitje te zetten.

Voor de prijzen die gemeenten kregen geboden van verschillende partijen, soms tot meer dan 40 cent per kilogram, konden wij geen verantwoorde inzameling meer garanderen, waarbij er nog geld kon worden overgehouden voor de door ons beoogde projecten. Deze partijen waren toen nog een andere mening toegedaan. Doch uiteindelijk lijkt de wal het schip te keren. Nieuwe mensen binnen de organisaties van de eerder genoemde partijen hebben gelukkig het licht gezien, wat wij zondermeer toejuichen!  Nu ook zij de nadelige financiële gevolgen ervaren, hebben zij een brandbrief aan de verantwoordelijke staatsecretaris gestuurd. Wij zullen dan ook zeker ons steentje bijdragen wanneer wij voor een gezamenlijk optreden zullen worden gevraagd.

Wij willen in dit kader onze vrijwilligers nogmaals van harte bedanken voor hun inspanningen als vrijwilliger. Immers deze inspanningen, als organisator van een inzamelactie of houder van een depot, hebben het mogelijk gemaakt dat wij überhaupt nog bestaan. De kleding die zij hebben weten te verzamelen bevat nagenoeg geen afval, waardoor wij altijd een positief resultaat hebben weten te behalen. De sociale controle-factor in deze wijze van inzamelen heeft Sam’s gered en zal er voor blijven zorgen dat de Sam’s-kleding van onberispelijke kwaliteit zal blijven.

Nogmaals met dank namens het volledige bestuur en alle mensen die wij met onze projecten hebben weten te steunen en zullen blijven steunen.

 

Wim Kreté

(Voorzitter Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood)