Nieuws

Terug naar Nieuws

Voorjaarsactie voor noodhulp aan Sulawesi

Voorjaarsactie voor noodhulp aan Sulawesi

Twee keer per jaar organiseert Sam’s Kledingactie met haar vrijwilligers inzamelacties op landelijk niveau. Naast de vaste inzamelpunten, worden in het voor- en najaar tijdelijke inzamelpunten opgericht waar mensen gedurende één of meerdere dagen terecht kunnen met hun gebruikte textiel. Dit voorjaar vragen wij uw aandacht voor het noodhulpproject aan Sulawesi.
Kijk hier voor de inleverdata voor dit voorjaar