Missie en visie

Missie en visie

Visie

Elk mens op deze wereld heeft recht op voldoende voedsel, water, medicijnen en onderdak. Wereldwijd leven vele miljoenen mensen in armoede. Honger, watertekort en ziektes zijn elke dag weer een probleem. En de huisvesting van vele medemensen is erbarmelijk of ontbreekt helemaal. Rampen en conflicten zorgen in grote delen van de wereld voor veel ellende. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen, peuters en baby’s moeten in deze rampgebieden zien te overleven.

Sam’s Kledingactie wil zich daadwerkelijk inzetten voor deze mensen. In onze maatschappij hebben we een overvloed aan waardevolle goederen, die vaak in de afvalstroom verdwijnen of commercieel worden verhandeld. Door deze goederen, voornamelijk kleding, in te zamelen, door te verkopen of te recyclen, genereert Sam’s Kledingactie geld dat direct besteed wordt om de nood in ontwikkelingslanden te verlichten.

Sam’s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in Nederland. Door aandacht te vragen voor de problematiek in ontwikkelingslanden en mensen erop te wijzen dat ze op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, kunnen bijdragen aan noodhulp. Sam’s Kledingactie is nauw verbonden aan Cordaid Mensen in Nood en steunt met name projecten van deze organisatie.

Missie

Sam’s Kledingactie wil door middel van een grote maatschappelijke betrokkenheid een groeiende geldstroom genereren voor onder meer projecten van Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kledingactie heeft een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet om kleding in te zamelen. Sam’s wil de band met deze vrijwilligers verstevigen om ook de in de toekomst te kunnen blijven rekenen op een gestage stroom kleding. Daarnaast zal Sam’s nieuwe methoden en middelen ontwikkelen om een nieuwe, jongere groep vrijwilligers duurzaam aan zich te binden. De inzet van digitale technieken zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Sam’s Kledingactie ziet kansen in de behoefte bij bedrijven, instellingen en overheid om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te werken. Sam’s zal zich verder profileren als een professionele partij, zodat ze ook een partner wordt voor de zakelijke markt voor waardevolle goederen. Sam’s gelooft dat de zakelijke markt een basis is voor verdere groei naar een groter marktaandeel en zal de bewerking van deze markt structureren en intensiveren.

Sam’s Kledingactie wil een sympathieke, duurzame partner zijn voor al haar relaties. Vrijwilligers, medewerkers, toeleveranciers en afnemers moeten een speciale band hebben met Sam’s en Sam’s ervaren als een professionele, zakelijke en vriendschappelijke partner.