Textielinzameling met gemeenten - Help mee - Sam's Kledingactie

Textielinzameling met gemeenten

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood helpt gemeenten op het gebied van de textiele afvalstroom in het kader van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP2). Ook in jóuw gemeente kan Sam's Kledingactie zorg en werk uit handen nemen voor het gescheiden inzamelen van textiel en schoenen. Bovendien steun je met de inzameling de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

‘Zero waste’, dat is het uitgangspunt van Sam's!
Verantwoord omgaan met mens en milieu is een belangrijk issue.

Tijdens het inzamelen van de kleding worden vervoersmiddelen van lokale partners ingezet zodat ritten efficiënt ingepland kunnen worden en de uitstuit van gassen beperkt wordt. Deze wagens voldoen allen aan de Euro 5- of 6-norm.

Local for local zorgt voor gemotiveerde burgers
Jij zou graag zien dat burgers in de gemeente zoveel mogelijk kleding en schoenen naar de textielcontainer brengen, zodat milieudoelstellingen behaald kunnen worden. Om dit te bereiken is informatie naar de burgers over Sam's Kledingactie, de kledinginzameling, Cordaid Mensen in Nood en de samenwerking met de lokale partij noodzakelijk. Sam's draagt in de communicatie naar burgers graag een steentje bij. Om ook de jongste burgers bewust te maken van het belang van afvalscheiding heeft Sam’s Kledingactie een lesmodule ontwikkeld die gratis op scholen te gebruiken is.

Sam's Kledingactie heeft van oudsher een sterke sociale inslag door het vrijwilligersnetwerk. Ruim duizend enthousiaste en betrokken vrijwilligers zetten zich in voor Sam's. Zo ontstaat binding met de maatschappij. Ook in een samenwerking met gemeenten staat binding met de maatschappij voorop!

Social Return
Naast de projecten van Cordaid Mensen in Nood, kan je er ook voor kiezen om met een deel van de opbrengst een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk doel in jouw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank. Social return is tevens een manier om MVO-doelstellingen te realiseren en het imago te verbeteren.

Neem contact op

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

Verplicht

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar