Voorjaarsactie 2022 nogmaals voor schoolkinderen in Oeganda

Voorjaarsactie 2022 nogmaals voor schoolkinderen in Oeganda

MET ONDERWIJS KANS OP BETERE TOEKOMST
Het is wereldwijd en door verschillende onderzoeken bewezen: kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, hebben later meer kans op een beter betaalde baan, trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin.
Bovendien sturen zij hun kinderen – zoons én dochters – vaak ook naar school en gaan ook zij daarmee een betere toekomst tegemoet. Onderwijs is de sleutel tot positieve verandering.

Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.