Najaarsactie 2018: Scholenbouw in de Centraal Afrikaanse Republiek

Najaarsactie 2018: Scholenbouw in de Centraal Afrikaanse Republiek

Achttien scholen voor geteisterde Centraal Afrikaanse Republiek

Vorig jaar startte Cordaid een groot project om scholen te bouwen in de Centraal Afrikaanse Republiek. In het door intern oorlogsgeweld verscheurde de land staat praktisch geen schoolgebouw meer overeind. Kinderen zijn op de vlucht en volgen al jaren geen onderwijs. Cordaid doet daar wat aan. Aan de activiteiten van Cordaid leverde Sam’s Kledingactie dit voorjaar al een bijdrage van 30.000 euro. Vanwege de omvang en het belang van het project staat ook dit najaar Sam’s Kledingactie in het teken van scholenbouw in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De Centraal Afrikaanse Republiek is pas in 1960 onafhankelijk geworden van Frankrijk. Sindsdien kent het land een nagenoeg ononderbroken geschiedenis van onderdrukking en geweld. Vanaf eind 2012 zijn de 5 miljoen christenen en moslims verwikkeld in een burgeroorlog. Franse militairen proberen er de vrede te bewaren. Bijna een miljoen mensen is op de vlucht. Intussen is het land een van de armste ter wereld geworden. Grote delen van de bevolking hebben te weinig te eten en geen schoon drinkwater. Het ontbreekt nagenoeg aan gezondheidszorg.

Goed en veilig onderwijs
Ook nu is het in het land nog heel onrustig. Terwijl de meeste buitenlanders wegblijven, is Cordaid er actief. In 2017 en 2018 moeten er in het land 18 nieuwe scholen verrijzen. Het idee daarachter is dat een land pas echt is geholpen als de bevolking goed onderwijs heeft. Goed onderwijs betekent in de Centraal Afrikaanse Republiek trouwens ook veilig onderwijs. Een veilige school biedt kinderen een rustpunt, een plek waar zij tot zichzelf kunnen komen. Pas dan kunnen zij leren, individueel en met elkaar. Dan kunnen zij ook werken aan hun toekomst en die van hun land.

Voor 10.000 kinderen
Met steun van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs wil Cordaid voor 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar het onderwijs weer op gang helpen. Het gaat dan vooral om kinderen die na hun vlucht terugkeren op hun geboortegrond. Lokale initiatieven om een school op te zetten krijgen steun. Maar alleen als het initiatief goed presteert en het vizier op het doel gericht blijft. De steun bestaat uit geld voor het schoolgebouw, schoolmaterialen en training van de toekomstige leerkrachten. Even belangrijk zijn schoon water, wasgelegenheid en een toilet voor elke school. En omdat het met een lege maag lastig leren is, krijgen dorpsbewoners onderricht in het verbouwen van voedsel.

Najaarsactie voor Cordaid
Sam’s Kledingactie was vanaf het begin erg onder de indruk van de activiteiten van Cordaid in de Centraal Afrikaanse Republiek. Ze getuigen van moed en visie in een land dat van binnenuit totaal is verscheurd. In het voorjaar van 2018 doneerde Sam’s Kledingactie al 30.000 euro. Daarvan is onder meer in Yade een hangar omgebouwd tot zes klaslokalen waarin aan 300 kinderen les wordt gegeven. De najaarsactie van Sam’s Kledingactie is opnieuw bedoeld voor Cordaid in de regio, als voortgezette steun bij de realisatie van in totaal 18 scholen voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Waar ligt de Centraal Afrikaanse Republiek?