Najaarsactie 2022 voor verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs in Muramvya, Burundi

Najaarsactie 2022 voor verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs in Muramvya, Burundi

Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst
Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen.
Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren.
Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat onafhankelijker worden en het komt de economie van het land ten goede.

Hoewel basisonderwijs er sinds 2013 gratis is voor kinderen van 6 tot 15 jaar oud, kampt de onderwijs-sector in Burundi met vele uitdagingen.
Zo hebben de meeste scholen onder meer te maken met overvolle klassen, gebrek aan infrastructuur, ondersteuning en lesmateriaal, slechte kwaliteit van het onderwijs, een tekort aan bijscholing van leraren, schooluitval en ziekteverzuim.
Het gevolg is dat een groot deel van de kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school gaat en een aanzienlijk deel de school voortijdig verlaat (gemiddeld voltooit slechts 60% van de leerlingen de basisschool).
Deze situatie treft vooral de meest kwetsbare gezinnen op het platteland die geen geld hebben voor een uniform en boeken.
Zij houden hun kinderen vaak thuis voor huishoudelijk en agrarisch werk.
Dit is het ook geval in de provincie Muramvya, een van de 18 provincies van Burundi.

Met uw donatie keren we het tij voor de toekomst van deze kinderen en kunnen we in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya, ruim 45.000 kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden.