Najaarsactie 2021 voor schoolkinderen in Oeganda

Najaarsactie 2021 voor schoolkinderen in Oeganda

“ Een kind dat zijn school afmaakt, heeft meer kans op werk en dus op een inkomen. Dit geldt zeker ook voor meisjes. Bovendien gaan hún kinderen ook naar school en gaat daarmee de volgende generatie ook een betere toekomst tegemoet.”

Daarom werkt Cordaid in Oeganda, onder andere in het district Kamuli, in de regio Busaga, aan beter onderwijs:

'Sinds 19 maart 2020 zijn de scholen in Oeganda, net als in veel andere landen, gesloten vanwege de Covid-19-pandemie.
De gevolgen zijn groot. Het ministerie van Onderwijs en Sport (MoES) in Oeganda is net begonnen met de gefaseerde heropening van scholen, maar volgens het ministerie zal een aanzienlijk aantal leerlingen waarschijnlijk niet terugkeren naar school vanwege verschillende factoren.

Zo zijn veel ouders zijn gewend hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. We doorbreken deze gewoonte door ouders te laten zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een betere toekomst voor hun kinderen. We zorgen dat scholen
met ouders gaan praten om ze ervan te overtuigen hoe belangrijk de basisschool is.

Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of minder inkomsten hebben sinds COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind echt missen: ze missen inkomsten omdat de kinderen geen geld meer verdienen als ze naar school zouden gaan. In dat
geval helpt Cordaid deze ouders extra door ze een steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een uniform zit.


Recent onderzoek heeft aangetoond dat meer meisjes zwanger zijn geworden en anderen op jonge leeftijd uitgehuwelijkt zijn tijdens COVID19 lockdown dan voorheen. In tegenstelling tot vóór COVID19 heeft het ministerie alle onderwijsinstellingen toegestaan om zwangere meisjes weer naar school te laten gaan. Ondanks dat de school deze richtlijnen overnemen, moeten sommige ouders en gemeenschapsleden bewust worden van de noodzaak om meisjes te helpen om weer naar school te gaan. Hiervoor worden  bewustwordingsessies georganiseerd.

Schoolbesturen volgen een training over mogelijke alternatieven om leerlingen aan te moedigen om terug naar school te gaan, zoals ouders thuis bezoeken om het belang van onderwijs te bespreken en terug naar school-campagnes, ouderbijeenkomsten, media-aankondigingen, bewustwordings-evenementen en opvolging van leerkracht en leerling.

Samen met de lokale onderwijsautoriteiten, ouderraden van de scholen, leerkrachten en het schoolmanagement wordt de PBFaanpak uitgebreid met indicatoren voor de inschrijving en behoud van leerlingen. Scholen ontvangen een subsidie voor het aantal leerlingen dat terugkeert naar school na de COVID-19 lockdown.

Er wordt een evaluatie uitgevoerd om in kaart te brengen hoeveel leerlingen naar school gaan en de school afmaken na COVID-19. Dit levert een nauwkeurig beeld op in vergelijking met de situatie van vorig jaar vóór COVID-19. Deze aanvullende indicatoren
worden opgenomen in het resultatenkader van het programma om ook in de toekomst te kunnen meten.

Inmiddels is het wereldwijd en door verschillende onderzoeken bewezen: kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, hebben later meer kans op een beter betaalde baan, trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin. Bovendien sturen zij hun kinderen – zoons én dochters – vaak ook naar school en gaan ook zij daarmee een betere toekomst tegemoet. Onderwijs is de sleutel tot positieve verandering. Een financiële bijdrage van Euro 75.000,-* biedt deze kinderen eigenlijk iets onbetaalbaars:
door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun zorgen we ervoor dat de kinderen die niet naar school gingen of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen. We hopen samen met u hiervoor te
zorgen.

* incl. 11.5% monitorings- en evaluatiekosten