Voorjaarsactie 2018: Onderwijs Centraal Afrikaanse Republiek

Voorjaarsactie 2018: Onderwijs Centraal Afrikaanse Republiek

Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek

Bedrag:€ 30.000,--

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land in midden Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door de aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. De helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.

Goed onderwijs voor de bevolking is een voorwaarde om het land structureel te helpen. Veel vluchtelingen keren terug naar hun dorp als daar weer sprake is van een relatief rustige en veilige situatie. En vaak zijn de scholen in hun dorp beschadigd of helemaal verdwenen. Een goed onderwijssysteem is er soms helemaal niet. Om de kinderen en hun ouders mogelijkheden te geven, om weer een leven op te bouwen en een toekomst te hebben met minder armoede, is goed en veilig onderwijs een voorwaarde.

Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

  

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar, en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

In veel dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar en zijn er geen goede was- en toiletfaciliteiten. Hygiëne is een voorwaarde voor een gezond leven en scholen met schoon water, een wasgelegenheid en een toilet voorzien ook in die behoefte. Cordaid geeft ook op dit gebied steun. Deze steun komt niet alleen de school ten goede, maar ook de rest van de gemeenschap.

Sam’s Kledingactie omarmt dit project van Cordaid en de opbrengst van de voorjaarsactie van 2018 zal gebruikt gaan worden om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw en herinrichting van 11 scholen. De concrete bijdrage aan de verschillende scholen wordt in het begin van 2018 gemaakt en zal dan aan de hand van een beschrijving worden gedeeld.

Zie: https://www.cordaid.org/nl/nieuws/werken-aan-onderwijs-met-sams-kledingactie/

Zie https://www.cordaid.org/nl/projecten/bouwen-aan-de-toekomst-van-de-centraal-afrikaanse-republiek/

Afbeeldingsresultaat voor cordaid logo