Bangladesh (preventie)

Bangladesh (preventie)

Het klimaat verandert. Ook in Bangladesh. De mensen raken er keer op keer hun huizen kwijt. Ze verliezen hun naasten. Met een goede voorbereiding, kunnen zij natuurrampen beter doorkomen. Zo hoeven ze hun leven niet keer op keer totaal overnieuw op te bouwen.

Hoe overleef je in Bangladesh?
Natuurrampen komen veel voor en zijn een enorm probleem in Bangladesh. De Bengalezen lijden onder de cyclonen, overstromingen, erosie van rivieroevers, en aardbevingen. Door de klimaatverandering is het aantal natuurrampen alarmerend toegenomen. Elke ramp laat de mensen achter met vernielde huizen en bezittingen. Hun drinkwater raakt vervuild waardoor ze ziek worden. Toch hoeft een overstroming of droogte niet tot een ramp te leiden. Als mensen minder kwetsbaar zijn, kunnen ze de negatieve gevolgen van een ramp beperken.

Wat doet Cordaid Mensen in Nood? 
Cordaid Mensen in Nood wil samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare gezinnen in dorpen leren zich voor te bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Zij worden minder kwetsbaar voor het extreme klimaat, door onder andere:
· leren op de hygiëne te letten en gebruik te maken van openbare toiletten
· de waarschuwingssignalen uit de natuur begrijpen en tijdig naar veilige plekken toegaan, zoals hooggelegen shelters
· het gezin, het voedsel, hun huisraad en schoolboeken op tijd veilig kunnen stellen
· scholenprogramma: jonge kinderen bekend maken met de gevaren van het water
· teams worden getraind om mensen uit het water te halen en eerste hulp te geven.
· degelijke dijken aanleggen 


Tam Tam: Op tijd gewaarschuwd via mobiele telefoon
Sam's Kledingactie biedt specifieke steun aan het Tam Tam project van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Om slachtoffers en schade te voorkomen, houdt de Bengaalse overheid de waterstanden goed in de gaten en waarschuwt per e-mail of internet als het water stijgt. Helaas blijven veel arme bewoners verstoken van deze informatie, omdat ze geen toegang hebben tot internet. Wel hebben ze vaak een mobiele telefoon. Daarom hebben Cordaid en partners iets nieuws bedacht: voice messages, gesproken waarschuwingen. En dat werkt!

Er is bewust gekozen voor gesproken berichten in plaats van tekstberichten, omdat dan ook analfabeten de boodschap begrijpen. Ook op andere punten is het bestaande systeem verbeterd. Er zijn extra meetpunten aangelegd waar vrijwilligers de waterstanden in de gaten houden. Bovendien maken die vrijwilligers deel uit van een lokaal rampenteam dat weet welke maatregelen genomen moeten worden als het water stijgt.