Terug naar prikbord

Jaarverslag 2014 online

Jaarverslag 2014 online

Het jaarverslag 'Samen sterk' 2014 van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood staat vanaf heden online. Sam's Kledingactie legt met dit jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van haar taken, besteding van middelen en de gesteunde projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Het jaar 2014 was wederom onrustig voor Sam’s Kledingactie. De economische recessie zorgt niet alleen voor een afname van de volumes van ingezamelde kleding maar ook een afname van de kwaliteit. Het vrijwilligersnetwerk van Sam’s Kledingactie wordt de afgelopen jaren steeds kleiner.

Sam’s Kledingactie legt haar focus op het behouden van het bestaande vrijwilligersnetwerk en het stabiliseren van de afnemende charitatieve kilo’s en inzamelpunten. Tegelijkertijd worden steeds vaker samenwerkingen opgezocht met scholen, (sport) verenigingen en stichtingen. Op deze manier staan we: ‘Samen sterk’.

Ons online jaarverslag bekijkt u hier.
Het (verkorte) jaarverzicht 2014 is in papieren vorm verkrijgbaar en aan te vragen door een email te sturen naar info@samskledingactie.nl (o.v.v. 'aanvraag jaaroverzicht 2014')