Zo werkt het

Inzamelen: Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren tweedehands kleding, schoenen en huishoudtextiel in. Je kunt gebruikte textiel inleveren bij kledingcontainers, kleding inleverpunten-aan-huis en tijdens de Kledingacties in voor- en najaar.
 

Transport: Onze chauffeurs halen de ingezamelde kleding op bij de inleverpunten. De ritten worden efficiënt ingepland met het oog op milieu en al onze vrachtwagens voldoen aan de Euro V of VI norm. Dat betekent een zeer lage uitstoot van stikstof en fijnstof. Transporteurs kunnen zich legitimeren als vervoerders voor Sam's.

Sorteren: De ingezamelde kleding wordt verzameld in ons centrale magazijn in Udenhout. Vervolgens wordt het verkocht aan sorteerbedrijven. Deze sorteren de kleding op soort, maat en kwaliteit.

Hergebruik: Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding. De kleding wordt op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen toegankelijk.

Recycling: Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. Bijvoorbeeld tot poetslappen of vulling voor matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding!

Doneren: De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Op basis van Sam-Sam steunt Sam’s Kledingactie ook andere goede doelen. Zowel op internationaal niveau als op lokaal niveau.
 

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar