Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Over ons - Sam's Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sam’s Kledingactie houdt zich intensief bezig met het beleid op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door kleding uit de afvalverwerking te halen en het een tweede leven te geven laten wij zien dat MVO een duidelijke kernactiviteit is van Sam’s. Sam's beheerst de totale keten, van inzamelen tot sorteren, recyclen en vervezelen.

Naast de zorg voor milieu denkt Sam’s ook aan de maatschappij. Met een lange geschiedenis vanuit Mensen in Nood en Cordaid werken we al decennialang bewust aan het bevorderen van verantwoorde maatschappelijke ontwikkelingen. Sam’s gaat de dialoog aan met stakeholders als Cordaid Mensen in Nood, WE Fashion, vrijwilligers en gemeenten. 

Het vrijwilligersnetwerk is uniek en is een van de sterkte punten van Sam’s. Daarnaast helpt Sam’s Kledingactie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een zinvolle dagbesteding, onder andere door samen te werken met sociale werkplaatsen.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is partner van MVO Nederland. http://www.mvonederland.nl/partners-en-netwerken/partner.

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar