Geschiedenis

Sam’s Kledingactie kent een rijke geschiedenis. In 1967 begon ontwikkelingsorganisatie Mensen in Nood met het inzamelen van tweedehands kleding voor vooral kinderen in ontwikkelingslanden. Onder de naam ‘Kledingactie voor Mensen in Nood' wordt in een centraal magazijn in Den Bosch bruikbare kleding gesorteerd en verzonden.

Na een fusie met de organisaties Memisa en Vastenaktie ontstaat Cordaid, waar ook Mensen in Nood onderdeel van is. Mensen in Nood blijft zich in eerste instantie richten op noodhulp aan kinderen, maar vanaf 2005 wordt die blik breder. Mensen in Nood gaat zich sterker profileren als een fonds voor noodhulp aan kwetsbare mensen in rampgebieden.

In 2007 gaat ‘Kledingactie voor Mensen in Nood’ als zelfstandige stichting verder onder de naam Sam’s Kledingactie. Sam’s verwijst naar de Bijbelse term Barmhartige Samaritaan en Sam-Sam. Samen ervoor zorgen dat we via het inzamelen van kleding mensen in rampgebieden kunnen helpen. Cordaid Mensen in Nood blijft onze hoofdbegunstigde.

geschiedenis, sams kledingactie

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar