Over Ons

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt sinds 1967 gebruikt textiel in. Wij hebben geen winstoogmerk. Onze inzamelacties worden ondersteund door een netwerk van ruim 1.100 enthousiaste vrijwilligers verspreid door heel Nederland. Zij hebben een kleding inleverpunt aan huis, organiseren kledingacties of beheren kledingcontainers.

Ook werken we samen met gemeenten, kledingwinkels, scholen en verenigingen. En we zoeken geregeld de samenwerking op met sociale werkplaatsen, kringloopwinkels en kledingbanken. Op die manier geven we ook lokale goede doelen een steuntje in de rug.

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar