Afscheid trouwe vrijwilliger

Afscheid trouwe vrijwilliger

02-08-2017

Vrijwilliger neemt afscheid

Dhr. Krijsen uit Franeker heeft afscheid genomen van Sam’s Kledingactie na 17 jaar zorgen voor de container in zijn stad (zie Sam’s NU, zomereditie). Een hele prestatie! Hartelijk bedankt voor uw inzet en hierbij verwelkomen wij van harte Mevr. Ypma die het beheer van hem overneemt. Ook alle andere fantastische vrijwilligers die onlangs gestopt zijn worden in de bloemen gezet. Het team van Sam's Kledingactie is ontzettend trots op al jullie inzet!

Meld jij je ook aan als nieuwe vrijwilliger om mee te helpen? Dat kan via het formulier op deze site.

 

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar