Nieuws

Terug naar Nieuws

Enthousiaste vrijwilligers inzamelacties

Enthousiaste vrijwilligers inzamelacties

     Actiedagen maart en april

     Met nog 1 actiedag te gaan op 7 mei a.s., hebben we inmiddels 4 actiezaterdagen achter de rug.

     Deze kunnen alleen gerealiseerd worden door het enthousiasme en de inzet van al onze vrijwilligers.

     Daarom langs deze weg alvast heel veel dank!

     Zo was bijvoorbeeld dankzij de samenwerking en de tot in detail uitgewerkte voorbereidingen van

     deze mannen de actie van zaterdag 23 april in Amersfoort wederom een succes!

     De ontvangst voor de chauffeurs met koffie en versgebakken cake was top!

     Op de foto:  linksboven Hilbert Knul, rechtsboven Hans Lambers,  rechtstonder Willem Wallet

     en linksonder Dick van Kasbergen.

 

   

 

     Een paar weken eerder, op 9 april jl., werden we al even zo vriendelijk onthaald in o.a. Delft en

     Capelle aan den IJssel.

     Op de foto: v.l.n.r.: Marija Ruigrok, Kees van Boxtel, Kees Ruigrok en dhr. Schaareman (Delft) 

 

    

            

         Albert Verhagen  (Capelle aan den IJssel)         Benno Jeunink en dhr. Schaareman (Delft)