Nieuws

Terug naar Nieuws

Donatie sportkleding en schoeisel Body Engineers

Donatie sportkleding en schoeisel Body Engineers

Van Body Engineers uit Beverwijk mochten wij op 24 augustus jl. een bijzondere donatie van  winkel-retouren ontvangen. De winkel-retouren bevatten kleding en schoeisel welke in aanmerking komen voor hergebruik of gedeeltelijk als recyclemateriaal.

Omdat Body Engineers het zonde vond om deze (sport)kleding en schoenen weg te gooien, heeft Dwight Pijloo van Body Engineers contact gezocht met Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood om de mogelijkheden van een donatie te bespreken zodat de goederen een tweede kans konden krijgen.

De gedoneerde goederen zullen buiten de EU afgezet worden , waar ze een 2e leven tegemoet gaan en verkocht zullen worden aan de lokale bevolking via winkeltjes of markten aldaar. Op deze manier wordt de bevolking gestimuleerd en gemotiveerd op het gebied van werkgelegenheid en het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud.

Met de donatie van Body Engineers kunnen we weer vele mensen blij maken en hoop geven op een betere toekomst. Met de gegenereerde opbrengsten die mogelijk voortkomen uit de verkoop van deze gedoneerde spullen, zullen we het noodhulpproject van Cordaid in Ethiopië financieel ondersteunen.

Wij danken Body Engineers hartelijk voor deze mooie donatie!