Nieuws

Terug naar Nieuws

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood staat vanaf heden online. Sam's Kledingactie legt met dit jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van haar taken, besteding van middelen en de gesteunde projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Sam’s Kledingactie legt haar focus op het behouden van het bestaande vrijwilligersnetwerk en het stabiliseren van de afnemende charitatieve kilo’s en inzamelpunten. Tegelijkertijd worden steeds vaker samenwerkingen opgezocht met scholen, (sport) verenigingen en stichtingen. Op deze manier staan we: ‘Samen sterk’.

Ons online jaarverslag bekijkt u hier.
Het (verkorte) jaarverzicht 2018 is in papieren vorm verkrijgbaar en aan te vragen door een email te sturen naar info@samskledingactie.nl (o.v.v. 'aanvraag jaaroverzicht 2018')

Jaarverslagen en -rekeningen van andere jaren zijn hier te vinden