Nieuws

Terug naar Nieuws

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood staat vanaf heden online. Sam's Kledingactie legt met dit jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van haar taken, besteding van middelen en de gesteunde projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Sam’s Kledingactie legt haar focus op het behouden van het bestaande vrijwilligersnetwerk en het stabiliseren van de afnemende charitatieve kilo’s en inzamelpunten. Tegelijkertijd worden steeds vaker samenwerkingen opgezocht met scholen, (sport) verenigingen en stichtingen. Op deze manier staan we: ‘Samen sterk’.

Ons online jaarverslag bekijkt u hier.
Het (verkorte) jaarverzicht 2017 is in papieren vorm verkrijgbaar en aan te vragen door een email te sturen naar info@samskledingactie.nl (o.v.v. 'aanvraag jaaroverzicht 2017')

Jaarverslagen en -rekeningen van andere jaren zijn hier te vinden