Nieuws

Terug naar Nieuws

Opbrengst Najaarsacties bekend

Opbrengst Najaarsacties bekend

Twee keer per jaar organiseert Sam’s Kledingactie met haar vrijwilligers inzamelacties op landelijk niveau. Naast de vaste inzamelpunten, worden in het voor- en najaar tijdelijke inzamelpunten opgericht waar mensen gedurende één of meerdere dagen terecht kunnen met hun gebruikte textiel. Dit najaar vroegen wij extra aandacht voor het Droogtecyclus Management Project van Cordaid Mensen in Nood in Kenia. Dankzij de hulp van vrijwilligers en de goedgeefsheid van burgers is ruim 200.000 kilo ingezameld voor dit waardevolle project, dat eind dit jaar zal worden afgerond. Een eindevaluatie van het project ontvangt u januari 2015 van ons.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood, Kenia

In 2011 ontstond in de Hoorn van Afrika een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte. Door de bijdrage van Sam’s Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft. Daarom werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan ‘Droogte Cyclus Management’. Zij doet dit onder andere door waterreservoirs aan te leggen en boeren met nieuwe technieken te helpen bij hun landbouwactiviteiten.

Lees hier meer...