Nieuws

Terug naar Nieuws

Vrijwilligster Kox uit Duizel neemt na 45 jaar afscheid

Vrijwilligster Kox uit Duizel neemt na 45 jaar afscheid

Ze is er een van het eerste uur. Mevrouw Kox (85jr.) uit Duizel zamelde ruim 45 jaar actief kleding in voor de Kledingactie van Mensen in Nood. Vanaf de oprichting van de stichting tot het onoverkomelijke moment dat zij vanwege haar hoge leeftijd het vrijwilligerswerk moest staken. Twee keer per jaar – in het voor- en najaar – was haar thuis inzamelpunt voor de stichting, nu bekend onder de naam Sam’s Kledingactie.

Het inzamelen van kleding begon ruim 45 jaar geleden aan de Groenstraat. Daar schreef zij het bericht van de kledingactie op grote vellen papier. De plakkaten werden vervolgens overal opgehangen, zodat iedereen in de omgeving wist waar ze met hun oude textiel terecht konden. Sindsdien is zij hier altijd mee doorgegaan. Wat in de loop der jaren vele duizenden kilo’s kleding voor Cordaid Mensen in Nood heeft opgeleverd. Een topprestatie! Vandaar dat Winny Keser, vrijwilligers Coördinator van Sam’s haar 1 oktober jl. een gouden speldje en bos bloemen mocht overhandigen.

Mevrouw Kox was altijd al een bezige bij, die erg begaan was met mensen. Zo was zij leidster van de volksdansgroep, de gymclub en bekleedde zij de functie van voorzitter bij de KVO in Duizel. ‘Zij is een gemis voor de stichting,’ aldus Winny Keser. ‘Wij hebben een grote en trouwe achterban, die ons door heel het land ondersteunt bij de kledinginzameling. Deze mensen zijn de kracht achter de organisatie. Zonder hen, geen kleding voor onze doelstelling.’

Gelukkig is de inzameling in Duizel overgenomen door mevrouw Hoogers aan de Groenstraat 20a. Zo kunnen de acties voor het goede doel worden voortgezet. Houd u alstublieft de lokale kranten in de gaten voor een volgende inzameling!