Team Sam's Kledingactie

Bestuur

Het bestuur van Sam’s Kledingactie verzorgt onbezoldigd de directietaken. Op deze wijze is het bestuur nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en kan ze zich volledig concentreren op de ondersteuning van goede doelen en het besteden van projectgelden.

Trudis Baart
Trudis Baart

Trudis is Office Manager bij Sam’s Kledingactie. Ze voert diverse taken uit die de inzameling en het steunen van de goede doelen van Sam’s ten goede komen. Ze ondersteunt het bestuur en is coördinator van de inzamelingsacties. Daarnaast draagt ze zorg voor alle facilitaire zaken en de financiële administratie.

Nathalie de Goede
Nathalie de Goede

Nathalie is werkstudent bij Sam's en tegelijkertijd spin in het web en manusje van alles. Ze onderhoudt contacten met onze vrijwilligers, ondersteunt bij de planning, regelt acties en analyseert data. Inmiddels een onmisbare steun bij het dagelijkse reilen en zeilen van Sam's.

Justin Bomisa
Justin Bomisa

Justin is werkzaam op de afdeling Planning. Hij onderhoudt de contacten met de inzamelpunten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de vrijwilligers voldoende publiciteitsmateriaal hebben tijdens de kledingacties.

Sam's Nieuws

Projectbeschrijving Sam’s Kledingactie najaar 2017 Zuid-Soedan, bestrijding hongersnood in Unity State

Dhr. en Mevr. Krijsen worden in de bloemetjes gezet als bedankje voor jarenlang vrijwilligerswerk voor Sam's Kledingactie!

Vijf jaar oorlog in Syrië. 12 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, leven voortdurend in angst. Er is een groot tekort aan voedsel, water en medische zorg. Onze partner Cordaid Mensen in Nood geeft noodhulp.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar