Kenia, Droogte Cyclus Management

Kenia, Droogte Cyclus Management

Om ter plaatse noodhulp te kunnen verrichten doneerde Sam´s Kledingactie dat jaar € 68.000, naast de donatie van € 220.000 voor het aanleggen van waterbassins en waterputten. Hoewel de grootste nood voorbij is, is het noodzakelijk om de lokale bevolking te blijven steunen. Dit om ervoor te zorgen dat een ramp in de toekomst uitblijft.

Oorzaak van de droogte
Vroeger werden natte en droge periodes afgewisseld. Als gevolg van de klimaatverandering  komen erge droogteperiodes als in 2011 steeds vaker voor. De nomaden op het platteland hebben hier het meeste last van. De jaarlijks terugkomende droogte doorkruist het traditionele systeem van veeteelt van de nomaden, dat eeuwenlang wel goed werkte. Ze vertrokken altijd voordat een stuk land helemaal kaalgegraasd was en hielden stukken land reserve voor droogteperiodes. Doordat deze periodes nu zo snel op elkaar volgen is er minder beschikbare grond. Zo hebben de nomaden minder reserves en worden ze steeds kwetsbaarder. Geen inkomsten in een droog land waar niets meer groeit betekent honger, ondervoeding, ziekte en sterfte.

Hongersnood in 2011
Cordaid Mensen in Nood startte in 2002 samen met 15 lokale partners een grootschalig project in Kenia om de lokale bevolking te helpen zich te wapenen tegen deze droogte. Echter de situatie liep in 2011 uit de hand en er ontstond door de langdurige droogte een ernstige hongersnood. Door de bijdrage van Sam’s is er noodhulp verleend en zijn er 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Ook is er water naar de dorpen gebracht en  extreem arme mensen kregen bonnen om water te kopen bij de dichtstbijzijnde bronnen. Daarnaast kreeg de lokale bevolking de beschikking over extra voedsel door vlees van geslacht vee uit te delen.

Droogte Cyclus Management Project
Met de getroffen nomaden wordt nu samengewerkt aan ‘droogte cyclus management’. Dit heeft het leven van de nomaden de afgelopen jaren flink verbeterd. Met nieuwe technieken werden boeren geholpen met hun landbouwactiviteiten:
-de nomaden kregen toegang tot nieuwe, schone waterbekkens en bronnen. 
- zij haalden grotere oogsten binnen dankzij de aanleg van kanalen en het gebruik van bodem-verbeteraars en gereedschap
- ze kregen droogte bestendige zaden
-ze leerden een zaktuin aanleggen en speciale irrigatiepompen gebruiken
-hun veestapel kon groeien, onder meer door de weidegronden beter te beheren

Bovendien creëerden vrouwengroepen een nieuw inkomen door het hergebruik van afval.

Hulp voor 20 nieuwe dorpen
Dankzij het Droogte Cyclus Management Project hebben de nomaden geleerd zich voor te bereiden op droge tijden zodat ze die op eigen kracht kunnen overleven. Maar nog lang niet iedereen profiteert hiervan. Er wonen namelijk 300.000 mensen in Mandera; Cordaid Mensen in Nood wil graag meer Kenianen dezelfde kansen geven. Als mensen minder kwetsbaar zijn, als zij voor hun levensonderhoud minder afhankelijk zijn van het klimaat, bijvoorbeeld doordat ze andere inkomsten- of waterbronnen hebben, dan kunnen ze de droge periodes beter doorkomen. Het project wordt nu voortgezet voor de mensen in 20 nieuwe dorpen. Daarmee leidt droogte niet altijd tot een ramp.

Huidige situatie
De uitvoering van het werk is in 2013 helaas meerdere malen gehinderd door de aanhoudende ‘clan clashes’ in en rondom Mandera County. De clashes zijn ontstaan tussen rivaliserende stammen, daags voor de landelijke verkiezingen op 4 maart 2013. Van februari tot juni 2013 waren er geregeld onlusten, moorden en vernielingen in de meeste districten van Mandera. De onveilige situatie maakte het voor Cordaid Mensen in Nood niet altijd mogelijk in het gebied aanwezig te zijn en haar werk te kunnen doen in samenwerking met de lokale gemeenschappen. Ook de lange regens begonnen eerder dan verwacht, waardoor sommige boeren te kampen kregen met teveel watercapaciteit op hun gronden. Desalniettemin zijn 90% van de beoogde activiteiten gerealiseerd. Niet in de laatste plaats door de enorme inzet van de lokale boeren. De basis is gelegd met de lokale gemeenschappen. In 2014 zal Mensen in Nood deze basis verder uitbouwen en bestendigen. In december 2014 wordt dit project afgerond. 

Bekijk het filmpje over dit project van Cordaid Mensen in Nood.