India, Rainbow Home, Bangalore

India, Rainbow Home, Bangalore

Zo krijgt de kleding, die nog draagbaar is, een tweede leven in een ontwikkelingsland. Naast het steunen van goede doelen is dit ook goed voor het milieu, want teruggebrachte kleding hoeft niet vernietigd te worden.

Sinds 1 juli 2011 steunt WE Fashion met de opbrengst van de kleding de Partnership Foundation. De Partnership Foundation helpt straatkinderen op te groeien tot verantwoordelijke burgers die hun steentje kunnen en willen bijdragen aan de samenleving. De kans bieden op een zelfstandig en bevredigend leven, onafhankelijk van liefdadigheid, is het einddoel. Dit doet de Partnership Foundation door het opzetten van Rainbow Homes, waar straatkinderen worden begeleid naar volwassenheid. Op dit moment worden 70 meisjes ondergebracht in het door WE opgerichte Rainbowhome.

Een keer per maand gaan de vertegenwoordigers van de Partnership Foundation in India op bezoek bij de Rainbow Homes om te bekijken of alle normen en waarden worden nageleefd. 4 keer per jaar bezoekt een Nederlandse delegatie van Partnership Foundation de Rainbow Homes.

In totaal heeft WE drie jaar lang huisvesting, zorg, voedsel en scholing verzorgd voor 94 kansarme meisjes. In januari 2014 is het contract met de Partnership Foundation en Sam's met nog eens drie jaar verlengd.