Voor- en najaar 2017: hongersnood bestrijden in Zuid-Soedan

Voor- en najaar 2017: hongersnood bestrijden in Zuid-Soedan

Sam’s financiert hulppakketten voor gezinnen

Bedrag:€ 50.000,--

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.

De oorlog heeft de landbouw volledig verwoest. Waterputten zijn vernietigd en de infrastructuur is onbruikbaar. De gezinnen, voornamelijk boeren, hebben het weinige dat ze nog hebben, volledig gebruikt en kunnen geen kant op. Het vee is verloren gegaan en hun gereedschap is vernietigd. Maandenlang hebben ze moeten leven van de planten die ze konden vinden en de enkele vis die ze konden vangen.

De droogte blijft ook aanhouden. Al meer dan twee jaar heeft het niet geregend in Zuid-Soedan en de bevolking is voor de voedselvoorziening afhankelijk van waterputten.Als er niet ingegrepen wordt, zal de helft van de bevolking, waaronder méér dan 200.000 jonge kinderen, slachtoffer worden van de hongersnood.

Cordaid heeft, met steun van Sam’s Kledingactie, een programma ontwikkeld om de bevolking van Zuid-Soedan te helpen. Cordaid gelooft in hulp die structureel is en daarom zijn er hulppakketten gemaakt die de bevolking helpen om hun eigen voedselvoorziening weer op gang te krijgen. Cordaid wil 3.800 huishoudens (11.400 mensen) voorzien van zo’n pakket, dat bestaat uit een vissersuitrusting, landbouwgereedschap en zaden. Eén pakket kost € 75,-. Met deze pakketten kunnen gezinnen weer zelfvoorzienend worden.

De bijdrage van Sam’s is concreet: elke ingezamelde kilo draagt echt bij. Met de opbgrenst van 350 kilo kleding kunnen we een gezin helpen met een vissersuitrusting. Met 750 kilo kleding kunnen we één gezin een compleet hulppakket, inclusief gereedschap en zaden aanbieden.

Cordaid werkt in Zuid-Soedan voor een deel zelfstandig en voor een deel samen met een lokale hulporganisatie.