Geld voor de School

Geld voor de School

Het lespakket ‘Sam’s Wereld van Textiel’ laat zich goed combineren met een inzamelfaciliteit van Geld voor de School.

Geld voor de School is een allround dienstverlener die zich met name bezig houdt met de inzameling van gebruikte kleding en schoenen voor scholen, bedrijven, verenigingen, stichtingen en goede doelen. Ze ondersteunen basisscholen in heel Nederland met het werven van extra fondsen, want iedere school kan extra geld gebruiken. Voor bijv. de jaarlijkse musical, voor nieuwe (duurzame) speeltoestellen op het schoolplein of voor extra ondersteuning voor onderwijsprojecten over gezond leven en bewegen. Geld voor de School biedt scholen met het plaatsen van een kledingcontainer een makkelijke manier om extra geld te verdienen.

 

Sam-Sam

Een kledinginzameling via Geld voor de School kan jaarlijks tussen de € 1.000 en € 5.000 euro opbrengen, het gebruik van de inzamelfaciliteit is geheel gratis.

Wanneer u er voor kiest om n.a.v. het lespakket een container van Geld voor de School bij uw school te plaatsen, dan worden deze opbrensgten 1 jaar lang Sam-Sam verdeeld: een deel is voor uw school en u doneert een deel aan stichting Sam’s Kleding (tot een maximumbedrag van € 250,-)

De donaties aan Sam’s komen dan ten goede aan kinderprojecten in binnen- en buitenland. 

 

Win-Win

Kort samengevat: het combineren van Sam’s Wereld van Textiel en een inzamelfaciliteit van Geld voor de School leveren uw school uiteindelijk een prachtige win-winsituatie op:

  • Sociaal-bewuste leerlingen die hebben geleerd hoe zij zelf iets kunnen betekenen op het vlak van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid
  • Een extra potje voor de school waar leuke dingen voor en/of met de leerlingen van kan worden gedaan.
  • Een bijdrage aan het goede doel

 

Bent u geïnteresseerd in het lespakket Sam’s Wereld van Textiel i.c.m. een inzamelfaciliteit van Geld voor de School? Neem dan voor meer informatie contact op met Monique Arends via info@samskledingactie.nl of 088-2080100.

Meer informatie over stichting Sam’s Kledingactie vindt u op www.samskledingactie.nl