Dijkenreparatie Bangladesh

Dijkenreparatie Bangladesh

Daarom is Cordaid Mensen in Nood op zoek gegaan naar een manier om dijken te repareren en verstevigen door gebruik te maken van een natuurlijke begroeiing. Dat is niet alleen goedkoper maar dankzij de simpele technologie kan het onderhoud gedaan worden door lokale organisaties. De komende maanden gaat Cordaid, samen met haar partner Caritas, werken aan de reparatie en versteviging van een rivierdijk. Het gaat om een doorgebroken dijk in het dorp Nachnapara in het Pathuakali district, in de zuidwestelijke Delta van Bangladesh.
 

De methode die Cordaid Mensen in Nood toepast is gebaseerd op het gebruik van jutezakken en gras. De dijk zelf zal eerst aangelegd worden met behulp van lokale arbeidskrachten, vooral vrouwen. Werkgelegenheid is een groot probleem en door mensen te betalen voor dit simpele handwerk worden er tijdelijke arbeidsplaatsen gecreëerd (in totaal 15611 dagen- 400 mensen). Nadat de dijk is aangelegd wordt deze bedekt met jutezakken gevuld met zand. Vervolgens wordt er zaad ingeplant dat de dijk moet beschermen. Dankzij de jutezakken is de dijk beschermd in het geval het gebied getroffen wordt door springtij of overstromingen buiten het seizoen. De zakken vergaan na verloop van tijd. Jute groeit op veel plekken in het land en kan lokaal aangekocht worden.

Bewonerscomité
Een belangrijke factor die bepaalt of het project zal slagen of niet is de menselijke factor. Bij de huidige, te repareren dijk, meren vissers hun bootjes aan de voet van de dijk en loopt het vee, waaronder waterbuffels, op de dijk. Het is in Bangladesh heel gewoon kris kras paden en wegen aan te leggen op een dijk en dat kan de dijk verzwakken. Op de nieuw aan te leggen dijk kan wel gelopen worden door mensen maar er kunnen beter geen motorvoertuigen gebruikt worden omdat die schade aanrichten. In het dorp is een Onderhoud Comité voor Dijken aanwezig en zij zullen door Caritas getraind worden in het onderhoud en hoe het beste om gegaan kan worden met bovengenoemde problemen.

Universitair onderzoek
Een stagiair van de TU Delft, een hydraulisch ingenieur, zal gedurende een maand ter plekke het project begeleiden en voorzien van relevante input. Hij wordt begeleid door de universiteit. De universiteit van Wageningen en de Universiteit van Pathuakali zijn betrokken bij het gras traject. Het is namelijk zo dat er wel al met gras wordt gewerkt in Bangladesh en dat beschermt de dijken wel in enige mate, maar is niet geschikt als veevoer. Het land, en zeker dit gebied, heeft grote behoefte aan veevoer en daarom is het zo belangrijk dat er geschikt gras gevonden wordt.

De universiteit van Pathuakali gaat proefvelden aanleggen om diverse soorten lokaal en geïmporteerd gras (uit Azië) te testen waarbij gekeken zal worden naar bruikbaarheid wat betreft dijkbescherming en zout resistentie. In een later stadium zal ook gekeken worden naar voedingswaarde. 

In totaal 350 meter dijk zal verstevigd worden. Om te voorkomen dat er dieren op de dijk komen voordat het gras helemaal ontwikkeld is, wordt er een stevig hek geplaatst.