Bouw evacuatiecentra India

Bouw evacuatiecentra India

Tijdens de zware stormen zijn hun huizen geen veilig heenkomen en ze worden vaak volledig vernield. Maar waar moeten de Dalit dan heen om te schuilen?’ Sam’s Kledingactie doneerde in 2012 reeds € 87.000,- aan Cordaid Mensen in Nood voor de bouw van evacuatiecentra. De planning is dat de centra eind 2014 opgeleverd kunnen worden.

Zware weersomstandigheden
Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. Laag gelegen gebieden overstromen bijna elke jaar tijdens de moesson. De kastelozen (Dalit) en tribale groepen wonen op plaatsen die het ergste getroffen worden. Bij overstromingen of als zware stormen over razen, worden de zeer slechte huizen volledig vernield. Dit kost mensenlevens. Met evacuatiecentra kunnen niet alleen de rijken, maar ook kastelozen (Dalit) en tribale groepen de vele overstromingen overleven.

Een evacuatiecentrum helpt!
In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de lokale bevolking de vruchten van deze investering. Tijdens de zware storm die over het gebied raasde en alles op haar weg meenam, waaronder een groot deel van de huizen, zaten mensen veilig in de evacuatiecentra.

In 5 andere dorpen zijn er ook dringend dergelijke evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood gaat samen met de organisatie Kalvi Kendra nog eens 5 centra bouwen. De Indiase overheid zal – op verzoek van de bevolking – ook een bijdrage leveren.

Het kastenstelsel in India
In India heerst van oudsher een kastensysteem. Kasten zijn door godsdienstige wetten streng van elkaar afgescheiden volksgroepen of standen in de maatschappij. Je afkomst bepaalt tot welke kaste je behoort en het is niet mogelijk van kaste te wijzigen. Volgens een oude, viervoudige onderverdeling van de hindoeïstische maatschappij is er onderscheid te maken in: Brahmanen, de priesterlijke en geleerde klasse; Kshatriya's, de strijders en de heersers; Vaishya's, de landbouwers en de handelaars en Shudra's, de burgers en arbeiders. De 5e kaste zijn de Dalit. Dit zijn de buitenkasten, ofwel kastelozen. Deze groep mensen doet het vuile werk van de maatschappij. Ze werken als slagers en leerlooiers (wat een hindoe niet mag omdat het leer van de heilige koe komt) of werkten met afval. Hoewel de beroepsbarrières onder Indiase kasten langzaam, onder economische druk, sinds de 19e eeuw zijn vervaagd, is het sociale onderscheid meer blijvend; de Dalit is nog steeds de meest kansarme groep in India.