ANBI

ANBI

Stichting Sam’s Kledingactie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet daarmee aan de eisen die de belastingdienst daar aan stelt.
Vanwege die erkenning dient de stichting diverse stukken te publiceren, die hier te downloaden zijn.

Om de ANBI status te kunnen behouden, dient Sam's Kledingactie onderstaande informatie via de website openbaar te maken:
- volledige naam, bedrijfsgegevens, RSIN nummer, namen bestuursleden: onder Contact
- de doelstelling, in onze Missie en Visie
- de gedragscode van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood
- het Beleidsplan
- een verslag van de activiteiten en financiële verantwoording onder publicaties > jaarverslagen